fbpx

Gezondheidszorg

De ontwikkelingslanden hebben een onevenredig grote last van de luchtverontreiniging, die volgens het Internationaal Energieagentschap elk jaar tot naar schatting 6,5 miljoen vroegtijdige sterfgevallen leidt. Met hernieuwbare energie kan het sterftecijfer worden verlaagd en kan gedistribueerde zonne-energie zorgen voor meer veerkrachtige gezondheidssystemen.