Garantieportaal

Inventarisopslag en -verwerking

INLEIDING

De ZOLA-documentatie over opslag, vervoer, behandeling en batterijverwijdering bevat de beste praktijken voor opslag en beheer van voorraden. Het document bevat verschillende en uitvoerbare richtsnoeren om de veiligheid, een goed voorraadtransport en een goede doelmatige bewaring van de voorraad binnen de contractueel vastgelegde termijnen te waarborgen, hetgeen leidt tot continue contractuele productgaranties.

Regelgeving over het vervoer van lithiumbatterijen

Bij vervoer blootstelling aan hoge temperaturen vermijden en condensvorming voorkomen. Zorg ervoor dat alle dozen rechtop staan: niet vallen, laten vallen en breken. Voorkom altijd het instorten van ladingstapels en houd alles uit de buurt van nattigheid door regen of anderszins. Geef geen schokken die een markering of inkeping op de verpakking veroorzaken. Vervoer niet in hetzelfde compartiment met brandbare materialen.

  • Het vervoer van lithiumbatterijen wordt geregeld door de “Model Regulations on Transport of Dangerous Goods” van de Verenigde Naties (VN).
  • Voor lithiumbatterijen gelden uitzonderingen op de verzendingsvoorschriften krachtens 49 CFR 173.185 (paragraaf c).
  • Het vervoer van lithiumbatterijen in vliegtuigen wordt geregeld door de voorschriften van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de Internationale Luchtvervoersvereniging (IATA) in Speciale Bepaling “A48”.
  • Het vervoer van lithiumbatterijen over zee valt onder de voorschriften van de Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen (IMDG) van UN 3481.

RICHTLIJNEN VOOR BEHANDELING EN OPSLAG VAN ONDERDELEN

FLEX-systeem

Het Flex-systeem moet altijd in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard, uit de buurt van blootstelling aan zonlicht of andere warmteproducerende systemen. Het moet worden opgeslagen op een goed geventileerde, droge plaats, uit de buurt van binnendringend water en van brandbare materialen. Opslagplaatsen moeten worden uitgerust met operationele brandblussers van geschikte kwaliteit. Na het opladen moet het systeem weer in de scheepsmodus worden gezet om de batterij te sparen en om de zes maanden bij kamertemperatuur aan een gezondheidscontrole worden onderworpen.

Opladen van de FLEX-box

  • Zet de doos aan volgens de instructies
  • Sluit de muurlader aan op 220V AC om de FLEX box op te laden. De meegeleverde adapter voor de muurlader moet altijd worden gebruikt.
  • Controleer de laadtaak op het displayscherm/batterij-indicatie-LED
  • Ontkoppel de muurlader zodra deze is opgeladen
  • Zet de doos in scheepsmodus (000000033333)

Volg de producthandleiding voor volledige instructies

Aanbevolen opslag bij kamertemperatuur (20-25 oC).

INFINITY IPS

Alle INFINITY IPS SKU’s (IP4, IX2 en IX4) moeten worden opgeslagen in een goed geventileerd magazijn, uit de buurt van blootstelling aan zonlicht en andere warmteproducerende systemen. De opslagruimte moet stofvrij zijn en mag geen water kunnen binnendringen. Opslagplaatsen moeten worden uitgerust met operationele brandblussers van geschikte kwaliteit. Wanneer u de batterijen oplaadt in overeenstemming met de houdbaarheidsgarantie, moeten de batterijen worden opgeladen in een droge en minder vochtige ruimte met voldoende dwarsventilatie bij kamertemperatuur. De ideale accuspanning per doos is 33VDC. De batterijen kunnen worden opgeladen tot 95% SOC en opgeslagen in de scheepsmodus. Wanneer de batterijen via luchtvracht of per schip moeten worden vervoerd, bedraagt de aanvaardbare ladingstoestand (SOC) 30%. INFINITY IPS die bij 95% SOC worden opgeslagen, moeten om de zes maanden aan een gezondheidscontrole worden onderworpen. Geadviseerde opslag bij kamertemperatuur (20-25 oC). Waar de INFINITY IPS wordt gemeten onder 25VDC (20-24VDC). Zo’n doos wordt opgevoerd tot 25VDC met behulp van een DC-lader met een constant amperage van 0,1A. De laadstroom wordt dan geoptimaliseerd tot boven 1,0A (1,0- 1,3A) om de batterij op te laden tot 30VDC. Bij 31VDC kan het laden via INFINITY String opgezet via het elektriciteitsnet of zonne-energie tot een volledige laadspanning van 33VDC en een SOC van 100% worden bereikt.Opgemerkt dient te worden dat alle luchtvracht INFINITY IPS-boxen die voor POC-projecten worden ingezet, binnen 4 weken na de datum van verzending uit het land van herkomst moeten worden geïnstalleerd. De KORAD KA6005D 60V/5AisAC -DC opladen.

KORAD AC-DC lader; KORAD 6005D 60V/5A

INFINITY-interfacebox (IIB)

De INFINITY-interfacebox (IIB) moet in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard. De IIB moet worden opgeslagen in een droge ruimte zonder kans op het binnendringen van water en knaagdieren die de kabelaansluitingen kunnen beschadigen.

Subcomité

Het subpaneel moet evenals de IIB worden opgeslagen in een droge ruimte, beschermd tegen het binnendringen van water en aanvallen van knaagdieren. Moet altijd in de originele verpakking zitten

Zonnepanelen

De PV-panelen moeten goed gestapeld en vastgezet worden om afvallen en scheuren te voorkomen. Tijdens de plaatsing moet elk paneel door twee personen worden gedragen om belasting van de PV-module te voorkomen. De PV moet altijd vanuit het kader worden behandeld.

Eigen omvormer

De gepatenteerde omvormers moeten worden opgeslagen bij kamertemperatuur in schone, droge ruimten, niet blootgesteld aan vocht en binnendringend water. Ze kunnen het best worden bewaard in de dozen waarin ze worden geleverd.

Aangesloten Q-kabels

Wanneer de Q-kabels niet in gebruik zijn, moeten zij in de verpakking worden bewaard, buiten bereik van water, knaagdieren en vocht. Moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte.

Andere verbruiksgoederen

Verbruiksartikelen zoals elektrische kabels, aansluitdozen, klemmenblokken enz. mogen niet aan water of vocht worden blootgesteld. En in de meeste gevallen weg van de aanval van knaagdieren.

Aluminium Rails

De aluminium rails moeten in horizontale posities op rekken worden opgeslagen. Mag niet worden blootgesteld aan belastingen of gewicht die inkepingen kunnen veroorzaken.

Heb je meer hulp nodig?
We zijn hier.

Praat met een van onze vriendelijke ZOLA experts op de manier die u het beste uitkomt.

Languages