Garantieportaal

Infinity IPS ontmanteling en herplaatsing proces

Het doel van deze informatie is alle belanghebbenden te informeren over de richtlijnen voor de ontmanteling en herplaatsing/overdracht van INFINITY IPS.

In een geval moet het INFINITY-systeem buiten gebruik worden gesteld om het bij een andere gebruiker in te zetten of voor reparaties in het servicecentrum. De volgende stappen moeten worden gevolgd;

Stap 1: Distributeur – Vraag INFINITY IPS Decommission aan via de link van het garantieportaal om het formulier voor garantieoverdracht in te vullen en in te dienen.

 • Reden voor ontmanteling
  • Reparaties – Volg de procedure voor garantieclaims
  • Herplaatsing – Ga naar stap 2

Stap 2: Distributeur – Vraag INFINITY IPS buitengebruikstelling aan via de garantieportal link, ga naar het garantieoverdrachtsformulier, vul het in en verstuur het.

Stap 3: ZOLA Klantenservice – Antwoord op verzoek om garantieoverdracht

Stap 4: ZOLA Technical Support – Toegangsaanvraag, technische ondersteuning geven en goedkeuren

 • JA:
  • ZOLA Technisch team: Aanvraag projectplan en communicatie technische ondersteuning
 • NEE:
  • Redenen en verder advies delen

Stap 5: Distributeur – Volg INFINITY IPS installatieproces en registreer redeployment wijzigingen op ZOLA Vision.

Heb je meer hulp nodig?
We zijn hier.

Praat met een van onze vriendelijke ZOLA experts op de manier die u het beste uitkomt.

Languages