Garantieportaal

Proces van voor- en omgekeerde logistiek

Het doel van deze informatie is alle belanghebbenden voor te lichten over de richtsnoeren voor voorwaartse en achterwaartse logistiek.

In het geval dat de geëscaleerde apparatuurstoring(en) niet ter plaatse konden worden opgelost. En het is bevestigd dat de apparatuur L3-ondersteuning nodig heeft. De distributeur is verantwoordelijk voor het buiten bedrijf stellen van de defecte apparatuur en kan de klant een noodvoorziening ter beschikking stellen. De distributeur wordt geadviseerd de logistiek voor de apparatuur naar het ZOLA servicecentrum te sturen. De klant/distributeur draagt alle logistieke kosten en bijbehorende risico’s. Defecte apparatuur moet worden vervoerd/vervoerd in de originele doos of een goed gelagerde doos die veilig en geschikt is voor dergelijke logistieke taken.

Stap 1: Distributeur – initieert een forward logistics

Stap 2: Klantenservice – ontvangt het systeem en registreert de systeemgegevens

Stap 3: Zola Approved Service Center (ASC) – Ontvangt het systeem, opent een werkorderformulier en start een diagnosetaak en inspecteert het systeem voor garantieclaims.

Stap 4: Start de procedure voor garantieclaims om deze af te sluiten.

Heb je meer hulp nodig?
We zijn hier.

Praat met een van onze vriendelijke ZOLA experts op de manier die u het beste uitkomt.

Languages