ZOLA Flex

Product Compliance & Specifications

Core System Compliance Compliance

Components

Standards

Lights

IEC 60598-2-1 / EN 60598-1

Power Box

EN 301 489 (EMC)
EN 301 511 (RF test GSM Module)
EN 300 328 v2.1.1 (RF test Zigbee radio)
EN 300 220 v3.2.0 (RF test wireless
microcontroller radio)
EN 62311 (RF Exposure)
IC 62509:2010-12

Panel

IEC61730-2:2004

Appliance Compliance

TV

EN 60065:2014

Fan

IC 60335

Inverter

IC 61558-1: 2009

Wall Charger

EU RoHS 2011/65/EU
EN 61558-1:2005+A1:2009
EN 61558-2-16:2009+A1:2013
EN 61000

Boombox

IC 60065:2014

Languages